Skip to main content

De bouwcoördinator

 • : 1

jurgenberekent staand kijktlinks

 • Ons voornaamste doel is optimaal rendement uit uw investering halen!
 • is de link tussen diverse schakels van het bouwproces
 • de vooropgestelde termijn respecteren van het project
 • professionele begeleiding en coördinatie bij projecten
 • prijsvraag en deskundige controle en selectie van offertes
 • advies bij contractvorming en aanstelling van de aannemers
 • vaste contactpersoon tussen aannemers en de bouwheer
 • coördinatie van diverse onderaannemers
 • medecontrole op de uitvoering = kwaliteitscontrole
 • bij aanvraag aanwezigheid in de werfvergaderingen
 • budgetcontrole
 • bewaking meerwerken of onwenselijke verrekeningen.
 • controle van de maandelijkse vorderingstaten
 • eventuele verdediging bij factuurcontrole van onderaannemers of leveranciers
 • regelmatige briefing of rapportering aan de bouwheer
 • controle eindafrekening aannemers
 • assistentie bij oplevering en in waarborgperiode
 • nazorg opleveringspunten
 • ondersteuning bij de totale eindafrekening van het project.

De bouwcoördinator is dus de link tussen diverse schakels van het bouwproces. Hij verzorgt ook úw bouwcoördinatie! B&V is hoofzakelijk actief in Oost- en West-Vlaanderen.